Se her for kort artikel om resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen Dig og din gigtsygdom i en tid med corona

Se også her, hvor resultaterne af undersøgelsen er omtalt hos Gigtforeningen

----------------------

Dig og din gigtsygdom i en tid med corona - En spørgeskemaundersøgelse

Hjælp gigtlægerne med at blive klogere på corona (COVID-19)

Vi beder for tiden en lang række personer med gigt om at deltage i en spørgeskemaundersøgelse, der skal afdække, hvordan den fortsatte corona-epidemi påvirker hverdagen som gigtpatient.

Vi udsendte et lignende skema før sommerferien og i efteråret, og vi har fortsat brug for at høre om dine oplevelser. Du bedes derfor besvare, uanset om du har deltaget før.

Dine personlige erfaringer vil give os vigtig viden til at forstå, forbedre og styrke behandlingen af gigtpatienter i Danmark.

Den aktuelle epidemi med Coronavirus (COVID-19) har ført til store forandringer. Meget er ikke, som det plejer, og det kan have store konsekvenser for den enkelte – og måske også for dig.

Det er det, undersøgelsen skal finde ud af. Indsigt og viden om, hvordan man som gigtpatient håndterer tiden med corona har betydning for forståelsen af epidemiens konsekvenser. Bliver gigtpatienter for eksempel sjældnere smittet, fordi de i højere grad isolerer sig fra andre? Kan utryghed ved immunhæmmende behandling føre til, at man stopper med at tage sin faste medicin? Giver epidemien øget risiko for opblussen i gigtsygdommen og ledskader? Dette er eksempler på problemstillinger, som vi håber, at spørgeskemaundersøgelsen kan give svar på.

Sådan deltager du

Patienter, som inviteres via e-Boks, kan deltage. Du inviteres, hvis du har gigt og følges ved en af landets reumatologiske afdelinger eller klinikker.

Du bedes besvare inden den 6. juni 2021.

Sådan besvarer du spørgeskemaet

  • Log på via danbio.dk
  • Brug NemID
  • Besvarelse kan ske via tablet, smartphone eller computer (Benyt Edge, Safari, Firefox eller Chrome. Du kan ikke benytte Explorer)
  • Du kan også blive spurgt om at deltage på touchskærmen i venteværelset
  • Besvarelsen tager ca. 10-15 minutter. Der er ikke rigtige og forkerte svar. Du må gerne få hjælp af en pårørende til at besvare skemaet

Den første del af spørgeskemaet består af de spørgsmål du plejer at besvare i venteværelset, derefter kommer selve undersøgelsen. Vi beder dig om at besvare alle spørgsmål, så godt du kan.

Hvem er ansvarlige for undersøgelsen

Forskere ved Videncenter for reumatologi og gigtsygdomme ved henholdsvis Rigshospitalet, Glostrup samt Herlev, Gentofte står bag undersøgelsen i samarbejde med danske reumatologer:

Bente Glintborg, overlæge

Merete Lund Hetland, professor

Dorte Vendelbo Jensen, overlæge

Undersøgelsen er anmeldt og godkendt af Videncenter for Datatilsynsanmeldelser (nr. P-2020-543). Da der er tale om en spørgeskemaundersøgelse er anmeldelse til en Videnskabsetisk komite ikke nødvendig. Når data gøres op, vil alle dine oplysninger blive behandlet anonymt og fortroligt. Det er helt frivilligt om du vil deltage. Hvis du ikke ønsker at deltage, vil det ikke påvirke dine nuværende eller fremtidige rettigheder til behandling, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.